Ouders en de school

De school en de ouders dragen samen verantwoording voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Een goede samenwerking tussen school en thuis is voor ons dan ook erg belangrijk. Wij streven naar een heldere en open communicatie. Belangstelling en betrokkenheid van beide kanten is hierbij onmisbaar.

Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over algemene schoolzaken, maar ook over het welzijn van uw kind. Om uw kind goed te kunnen begeleiden, stellen we het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
De steun van enthousiaste ouders is onmisbaar op De Kustlijn! De school stelt het zeer op prijs als ouders helpen bij activiteiten die het onderwijs van de kinderen ten goede komen. Denk hierbij aan de MR, OR,  hoofdluiscontrole, sportdag, toneel, opruimhulp, hulp bij het lezen, klassenouderschap of hulp bij handvaardigheid, expressie, koken, feesten en sponsoractiviteiten.
Zonder ouders kunnen al deze activiteiten niet doorgaan dus de school roept regelmatig uw hulp in. Helpen op school is bovendien een leuke manier om eens een kijkje te nemen in de unit van uw kind(eren) of om de leerkrachten en andere kinderen van de unit beter te leren kennen.