OUDERVERENIGING (OV)        

De Oudervereniging (OV) heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders sterker te maken. De Oudervereniging helpt met het organiseren van verschillende activiteiten zoals; Sint Maarten,  Sinterklaas, Kerst(diner), Pasen, de avondvierdaagse, afscheid groep 8, uitmarkt enz. 
 
De OV benoemt ieder jaar zelf een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Oudervereniging bestaat in schooljaar 2019-2020 uit de volgende leden:

Natasja Slooves                  Voorzitter                                         
Karin van der Poorte         Penningmeester
Iris Careford                        Lid oudergeleding
Lotte Korver                        Lid oudergeleding
Marije van der Winden     Lid oudergeleding
Joyce Jansen                       Lid oudergeleding
Annemarie van Zutphen  Lid oudergeleding
Dana Ugureanu                 Lid oudergeleding
Shireen Bruggeling           Lid oudergeleding
Darina Castricum              Lid oudergeleding
Myrthe Lang                      Lid oudergeleding
Roelina Zijlstra                  Lid oudergeleding
Geertje Atsma                   Lid teamgeleding