OUDERVERENIGING (OV)        

De Oudervereniging (OV) heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders sterker te maken. De Oudervereniging helpt met het organiseren van verschillende activiteiten zoals; Sint Maarten,  Sinterklaas, Kerst(diner), Pasen, de avondvierdaagse, afscheid groep 8, uitmarkt enz. 
 
De OV benoemt ieder jaar zelf een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Oudervereniging bestaat in schooljaar 2021-2022 uit de volgende leden:

Shireen Bruggeling                  Voorzitter                                         
Marije van der Winden          Penningmeester
Annemarie van Zutphen          Secretaris
Iris Careford                          Lid oudergeleding
Marita Bruning                      Lid oudergeleding
Anthony D'Almagne             Lid oudergeleding
Dana Ungureana                    Lid oudergeleding
Darina Castricum                  Lid oudergeleding
Myrthe van Dijk                    Lid oudergeleding
Mardou van Kuilenburg        Lid oudergeleding
Jessy Druijven                       Lid oudergeleding
Annemieke van Leijden        Lid teamgeleding
Julia van Kappel                    Lid teamgeleding