Oudervereniging (OV)        

De Oudervereniging (OV) heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders sterker te maken. De Oudervereniging helpt met het organiseren van verschillende activiteiten zoals; Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst(diner), Pasen, de avondvierdaagse, afscheid groep 8, uitmarkt enz. 
 
De OV benoemt om de 2 jaar zelf een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Oudervereniging bestaat in schooljaar 2023-2024 uit de volgende leden:
 
Marije van der Winden Voorzitter
Martijn Druijven Penningmeester
Marita Bruning Lid oudergeleding
Dana Ungureanu Lid oudergeleding
Jaap Flikkema Lid oudergeleding
Myrthe van Dijk Lid oudergeleding
Jessy Druijven Lid oudergeleding
Marja Molenaar Lid oudergeleding
Chantal Struik Lid oudergeleding
Karin Fontijn Lid oudergeleding
Barry Fontijn Lid oudergeleding
Esther Sprangers-Pot Lid oudergeleding
Annemieke van Leijden Lid teamgeleding
Julia van Kappel Lid teamgeleding