Kinderen leren in hun eigen tempo en op hun eigen niveau

Wij werken met gepersonaliseerde (digitale) leertrajecten die aansluiten op de behoeften en talenten van het kind.
 
Op De Kustlijn krijgen de kinderen daadwerkelijk het onderwijs dat aansluit op hun ontwikkelingstempo.

Vanaf groep 4 werken wij met Snappet voor de basisvakken:

Snappet wordt ook ingezet ter aanvulling voor begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden. 
De instructie wordt door de leerkracht gegeven en de verwerking gebeurt na klassikale en/of coöperatieve in-oefening op de laptop die iedere leerling daarvoor krijgt.
De leerlingen krijgen directe feedback na het maken van een opgave, waardoor zij weten of ze op de goede weg zijn en zicht krijgen op hun eigen leerproces. Vervolopdrachten worden automatisch op niveau aangeboden, waardoor frustratie/of verveling veel minder voorkomten en iedereen zich uitgedaagd voelt.

Snappet biedt grote voordelen in het kader van gedifferentieerd en meer gepersonaliseerd werken.

De schermtijd wordt beperkt tot de daadwerkelijke verwerking van de lessen (invuloefeningen) en daarnaast wordt er voldoende geschreven en gelezen in boeken. De laptops nemen de rol van de leerkracht niet over, maar helpen deze wel om meer onderwijs op maat te bieden. 
De leerkracht is minder tijd kwijt aan nakijken en heeft meer tijd voor persoonlijke begeleiding.