Duurzaam en gezond

Wij leren de kinderen bewust om te gaan met mens en milieu. Duurzaamheid komt op alle vlakken terug in ons onderwijs.

Wij hebben duurzaamheid in ons onderwijs geïntegreerd.  Op De Kustlijn vinden we het belangrijk om de kinderen een gevoel van respect en waardering mee te geven voor elkaar en de omgeving.

 

Enkele voorbeelden van ons duurzame onderwijs:

Ook aandacht voor een gezonde levensstijl staat bij ons hoog op de agenda.

We weten hoe belangrijk een gezonde levensstijl is voor de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken zich beter voelen. Voldoende redenen dus om hier op school aandacht aan te besteden.

Duurzaamheid en een gezonde levensstijl zijn op onze school vaste onderdelen binnen IPC.