Wij werken met het inspirerende IPC-onderwijsprogramma 

IPC (International Primary Curriculum) stimuleert kinderen om beter te leren en om hun eigen talenten te ontdekken. Met boeiende, actieve en zinvolle lessen dagen we leerlingen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken. 
 
IPC biedt eigentijdse lessen rondom een thema dat aansluit op de belevingswereld van de kinderen. Dit thema staat gedurende enkele weken centraal in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en de creatieve vakken. 
Met IPC staan die vakken niet meer op zichzelf maar zijn in elkaar verstrengeld. Doordat de leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan in alle vakken kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden zien en verbindingen te maken.
Het mooie van deze manier van werken is dat de kinderen leren om op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken.  Het geeft kinderen de kans om samenwerkend en onderzoekend te leren. Ook is er veel ruimte voor eigen inbreng. 
 
Met IPC werken kinderen aan hun zelfvertrouwen en leren ze begrip voor elkaar te hebben.
Ze leren zich te verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg.

Field trips
Field trips zijn vaak gekoppeld aan IPC. De kinderen gaan naar buiten voor een uitstapje of buitenles.
De field trips vormen een belangrijk onderdeel van het leerproces en zijn een verrijking voor de ontwikkeling van de kinderen. Bij ons geldt: buitentijd = leertijd.
Buiten leren is een mooie aanvulling op het reguliere onderwijs en goed voor het kinderbrein: met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd kunnen leerlingen cognitief beter presteren. 

 Klik hier voor de ouderbrochure van IPC