De Vreedzame school

Veiligheid en respect zijn twee belangrijke voorwaarden voor ons als school, voorwaarden om je prettig bij te voelen waardoor je optimaal kunt functioneren. Anders gezegd: kinderen leren beter als dat in een omgeving is, waar respect is voor elkaar en voor anderen.
 

Wij werken volgens het gedachtegoed van de Vreedzame School. Het mooie hiervan is dat er gericht aandacht besteed wordt aan het handelen en gedrag van jezelf.
Onze doelstellingen en werkwijzen zijn gebaseerd op de visie van de Vreedzame School, waarvan de uitgangspunten de basis vormen van ons pedagogisch handelen. Een school waar iedereen “er toe doet”. Binnen de gemeenschap van de school gelden de op democratische wijze tot stand gekomen regels en afspraken waarin vastgelegd wordt wat voor school/groep wij willen zijn.

Doelen van de Vreedzame school
 1. Op een democratische manier beslissingen leren nemen.
 2. Constructief conflicten oplossen.
 3. Verantwoordelijk voor jezelf en elkaar.
 4. Open houding t.o.v. verschillen.
 5. Leren van principes van democratische samenleving.
De kinderen leren vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Dit doen wij o.a. door het volgen van de lessen van de Vreedzame School.
 1. We horen bij elkaar (groepsvorming en positief sociaal klimaat)
 2. We lossen conflicten zelf op (Conflicthantering)
 3. We hebben oog en oor voor elkaar (Communicatie)
 4. We hebben hart voor elkaar (Gevoelens)
 5. We dragen allemaal een steentje bij (Verantwoordelijkheid)
 6. We zijn allemaal anders (Diversiteit)
Door structureel in te zetten op deze methodiek is er een fijne sfeer en een goede open cultuur.