Kernwaarden

Bij alles wat we doen gaan we uit van onze vijf kernwaarden: verwondering, groei, betrokkenheid, welbevinden en ambitie.
 

Verwondering: Wij willen graag de kinderen betrekken bij het leerproces. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Door kinderen zich te laten verwonderen en een onderzoekende houding bij hen te stimuleren dagen wij hen uit om het beste uit zichzelf te halen.

Groei: Een kind wil zich van nature ontwikkelen. De wereld om ons heen verandert en wij veranderen daarin mee. Binnen onze veilige leeromgeving kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. De leerkrachten zijn evenals ons onderwijs in blijvende ontwikkeling en samen met ouders werken wij doelgericht aan de groei van ieder kind.
 
Betrokkenheid: Doordat kinderen (deels) vanuit eigen talenten en interesses kunnen werken en leren, zijn ze meer betrokken bij hun activiteiten. Door kinderen te motiveren en te boeien zorgen wij ervoor dat ieder kind betrokken is. In ons onderwijs staan samenwerken en respect voor elkaar voorop. Daarnaast voelen wij ons als leerkracht betrokken bij de kinderen en bij de ouders en sámen met de ouders stimuleren wij de ontwikkeling van hun kind.
 
Welbevinden: Wij zijn gericht op het welbevinden van het kind. Onze school biedt een veilige en sfeervolle omgeving waarin ons onderwijs zich richt op geluk en persoonsontwikkeling. De kinderen krijgen bij ons de ruimte om zichzelf te zijn, om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.
 
Ambitie: Met ons onderwijs stimuleren wij kinderen zich medeverantwoordelijk te voelen voor hun leerproces en proberen wij hen daarmee intrinsiek te motiveren. Onze aandacht voor de eigen talenten zorgt ervoor dat de kinderen meer gemotiveerd zijn bij het leren en trots zijn op deze talenten, waardoor ieder kind zich met enthousiasme kan ontwikkelen tot een uniek persoon.