In unit 3 ( groep 6,7 en 8)  zijn twee heterogene basisgroepen gevormd. Vanuit de basisgroep gaan de kinderen ’s morgens naar verschillende instructiegroepen voor rekenen, taal waaronder spelling en begrijpend lezen. Door deze organisatievorm kunnen we de kinderen op een effectieve manier instructie op niveau geven.
 
We werken met Snappet. Dit is een adaptief onderwijsplatform. Met Snappet bieden we de leerlingen de mogelijkheid om op hun eigen niveau en in eigen tempo de leerstof te verwerken. Alle leerlingen beschikken over een eigen laptop. Nadat de leerkracht instructie heeft gegeven, kunnen de kinderen zelfstandig met de verwerkingsopdrachten op de laptop aan de slag. Ze starten met het maken van de basis opdrachten en kunnen hierna op hun eigen niveau, afhankelijk van de gemaakte foutenanalyse door Snappet, met overige opdrachten verder.  De leerling ziet meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Dit zorgt voor directe feedback: niet meer wachten tot de leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet en zo nodig de juiste instructie krijgen. Naast het werken op de laptop werken de leerlingen ook nog in een schrift, bijvoorbeeld bij spelling en begrijpend lezen. De kinderen werken op hun eigen niveau: is een onderdeel nog lastig, dan krijgen ze extra oefening, wordt de lesstof beheerst, dan krijgen ze meer uitdaging en kunnen ze verder werken.
 
In Unit 3 staat in de middag IPC op het lesprogramma.  IPC staat voor International Primary Curriculum en is projectmatig onderwijs waarbij gewerkt wordt met thema’s. Ieder thema wordt vanuit meerdere vakgebieden belicht. Een IPC-thema is ontworpen om het leren betekenisvol te laten zijn en kinderen verbanden te laten leggen bij het leren. De onderlinge verbanden tussen de onderwerpen in ieder thema helpen kinderen te begrijpen dat geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek aparte vakken zijn, maar ook verband met elkaar houden. Hoe meer verbanden er gelegd worden, hoe beter een kind leert.
 
We werken met Social Schools. Dit is een besloten omgeving, voor de online communicatie tussen school en ouders. We plaatsen hier informatie en foto's van de activiteiten in Unit 3.