Buitenschoolse opvang bij Forte Kinderopvang

 
Laat je groeien
 
Groeien doe je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Want samen weet en kun je meer. Wij werken elke dag samen met kinderen, hun ouders of opvoeders, het onderwijs en andere organisaties aan een basis voor het leven. Samen laten we kinderen volledig tot bloei komen. En als we dit bereiken, groeien we allemaal.
 
Wij bieden kinderen elke dag een veilige omgeving waarin ze zich welkom voelen. Bij ons mogen ze zichzelf zijn. We prikkelen hen het beste uit zichzelf te halen in uitdagende activiteiten die passen bij hun leeftijd en belangstelling. Bij Forte krijgen de kinderen letterlijk en figuurlijk alle ruimte om de wereld en hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Spelen en ontspannen gaan hierbij hand in hand.
 
Forte BSO biedt:
Forte Kinderopvang als partner van de basisschool
Forte Kinderopvang is een ervaren vormgever van Brede Scholen en het Integraal Kindcentrum (IKC), waarin onderwijs, opvang en het welzijn van kinderen wordt gecombineerd. Tijdens de basisschoolperiode verzorgen we een doorgaande lijn op drie niveaus: onderwijs, opvang en ouders. De kinderen profiteren van deze samenwerking. Zo heerst er een eenduidig pedagogisch klimaat en zijn praktische zaken, zoals thema’s en opvangtijden, op elkaar afgestemd. Bovendien hebben leerkrachten en pedagogisch medewerkers regelmatig contact en zijn ze op de hoogte van elkaars werkwijze. Samen zorgen we zo voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Bij veel basisscholen bestaat bovendien de mogelijkheid voor peuteropvang in de basisscholen zelf. De peuters werken hierin veel samen met de kleutergroepen, waardoor peuteropvang en basisschool nog beter op elkaar aansluiten.
 
Forte Kinderopvang laat je groeien
Wilt u meer weten of kennismaken? Bekijk de Forte BSO van uw school, de activiteiten die we aanbieden en alle opvangmogelijkheden op www.fortekinderopvang.nl. U kunt ook contact opnemen via info@fortekinderopvang.nl of 0251-658058.