Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de units 2 en 3. De taak van de leerlingenraad is het meedenken en adviseren over zaken die op school spelen.
Elke groep kiest aan het begin van het jaar een leerling uit die de groep het hele jaar vertegenwoordigt.
De groep kan aan deze leerling aangeven wat er op school goed gaat en wat zij graag op school anders willen zien. De vertegenwoordiger bespreekt dit tijdens de leerlingenraadvergaderingen.